حداقل و حد اکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1391

 وضعیت

حد اقل دستمزد به ریال

حداکثر دستمزد به ریال

 

روزانه

129،900

909،300

ماه های 31 روزه

4،026،900

28،188،300

ماه های 30 روزه

3،897،000

27،279،000

ماه های 29روزه

3،767،100

26،369،700

سایر سطوح دستمزد روزانه سال  1390 به ترتیب زیر برای

.تعیین حق بیمه در سال 1391 محاسبه خواهد شد

آخرین مزد روزانه همان شغل در سال  1390 ضربدر 1/07+12،093

        .عدد حاصله دستمزد روزانه مبنای محاسبه حق بیمه در سال1391 میباشد 

مشروط بر اینکه از 129،900 ریال کمتر نباشد

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ساعت ۹:۱۶ قبل از ظهر  توسط نصرت اله حقی  |